Ishonch telefoni: 1146 Telefon: +99871 202-10-59

T/r

O’z tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi

Hisobot davri mobaynida byudjetdan ajratilayotgan mablag‘lar summasi

jami

shundan:

ish haqi va unga tenglashtiruvchi to‘lovlar miqdori

yagona ijtimoiy soliq

boshqa joriy xarajatlar

ob’ektlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruktsiya qilish) va ta’mirlash ishlari uchun kapital qo‘yilmalar

1.

Mavjud emas

         

2.

           

3.

           

...

           

Jami

0

0

 

0

0