Ishonch telefoni: 1146 Telefon: +99871 202-10-59

T/r

Hisobot davri

Yo‘nalishlari

Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar

Moliyalashtirish manbasi*

soni

summasi

1.

1-chorak

asosiy vositalar xarid qilish

     

kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish

     

qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash

     

saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar

     

2.

2-chorak

asosiy vositalar xarid qilish

     

kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish

     

qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash

30

159842,1

Byudjet va byudjetdan tashkari

saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar

     

3.

3-chorak

asosiy vositalar xarid qilish

     

kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish

     

qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash

     

saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar

     

4.

4-chorak

asosiy vositalar xarid qilish

     

kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish

     

qurilish, rekonstruktsiya qilish va ta’mirlash

     

saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar